Privacy & Cookies

Lees onderstaand ons privacy & cookie beleid en verander voorkeuren.

Cookies & Voorkeuren

OVER COOKIES

We maken gebruik van cookies op onze Website. Cookies zijn kleine bestandjes die opgeslagen worden in uw internetbrowser (zoals Internet Explorer, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) om informatie van de bezoeker te analyseren. Cookies stellen ons in staat om u een meer relevante ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. S.V. de Treffers maakt alleen gebruik van onderstaande cookies. U kunt onderstaand uw toestemming voor deze cookies intrekken door op de link te klikken, wij adviseren u om voor de zekerheid tevens uw browser te verversen.

[delete_cookies text=”Cookie akkoord intrekken”]

 

COOKIE OVERZICHT

[cookie_audit]

SOCIAL MEDIA PLUGINS

Sommige websites bevatten social media plugins, bijvoorbeeld voor Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn (“Providers”). Wanneer u een website bezoekt met een actieve plugin, maakt die plugin verbinding met servers van de Provider. Als u een social media website bezoekt door vanaf onze website op zo’n plugin te klikken weet de Provider ook bij welke site u vandaan komt.

Providers geven u doorgaans geen specifieke informatie over welke data er gedeeld wordt door zo’n social media plugin. Daarom kunnen we u niet volledig informeren over de inhoud of reikwijdte van de informatie die gedeeld wordt. We kunnen u alleen doorverwijzen naar de Provider voor meer informatie. Als u niet wilt dat Providers gegevens van u verzamelen door middel van social media plugins, kunt u doorgaan de plugins geïnstalleerd in uw internetbrowser uitzetten of pauzeren. Sommige browsers bieden ook de mogelijkheid om “incognito” websites te bezoeken. Het is mogelijk dat er in die modus geen link gemaakt kan worden met uw social media account. Controleer alstublieft wat voor bescherming een dergelijke modus in uw specifieke browser biedt.

Privacyverklaring

ALGEMEEN

Dit is de privacyverklaring van de Schiet vereniging “de Treffers”, gevestigd in Lelystad en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40059019 (hierna: ‘de Vereniging’).

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit
die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een
formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.

1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere
activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 0320 282139 of per e-mail aan secretariaat@svtreffers voor:
a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
c. inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
d. het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Contact

Op dit moment kunnen we je niet te woord staan, stuur ons gerust een berichtje.